Address
Kunsill Nutarili ta' Malta,
9, St. Andrew's Square,
Luqa LQA1091

info@notariesofmalta.org
Facebook page